Monday, February 14, 2011

Impozitele pe terenuri - reglementari


Impozitele pe terenuri - reglementari


Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit annual, exceptand cazurile in care Codul fiscal prevede altfel:
Contribuabili, persoane fizice sau juridice, in cazul impozitului pe teren, sunt proprietarii terenurilor, oriunde ar fi situate acestea in Romania si indiferent de categoria de folosinta a lor, atat pentru cele din intravilan, cat si pentru cele din extravilan. Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ teritoriale, concesionate, inchiriate date in administrare ori in folosinta persoanelor fizice sau juridice, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren. Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul numarul de metri patrati de teren, rangul localitati si zona din cadrul localitatii unde este situat terenul, precum si categoria de folosinta a terenului, conform inregistrarii din registrul agricol al primariei respective.
Pentru terenurile situate in intravilan impozitul se stabileste luand in calcul suprafata si zona in care este incadrat terenul in cadrul sectorului, la care corespund valorile prevazute la art. 258, alin. 2 Cod Fiscal.