Tuesday, July 05, 2005

Comentarii pe forumul www.just.ro

MINISTERUL JUSTITIEI DESPRE LEGEA MEDIERII Ce ofera medierea? Alegerea medierii duce la posibilitatea identificarii unei solutii ... Medierea, ca modalitate alternativa de solutionare conflictelor constituie una dintre temele importante ale strategiei de reforma în justitie, constituind o prioritate în cadrul Planului de actiune pentru implementarea Strategiei de reforma a sistemului judiciar 2005 - 2007. În acest context, adoptarea Legii 192/2006, privind medierea si organizarea profesiei de mediator, constituie una dintre etapele procesului de reducere a volumului de activitate a instantelor si în consecinta de degrevare a acestora de numeroase cauze, urmarind sa asigure, pe de o parte, o solutionare satisfacatoare a intereselor partilor implicate în conflict, iar pe de alta parte, sa contribuie la cresterea calitatii actului de justitie. Rezolvarea clasica a conflictului, prin aducerea litigiului în fata instantei de judecata si promovarea conceptului de pierdere-câstig sau de învingator-învins, nu constituie întotdeauna cel mai adecvat raspuns, de natura sa ofere un remediu pentru dificultatile si nevoile partilor. Trebuie subliniat faptul ca medierea pune accent pe interesele partilor, nu pe aspectele juridice ale conflictului. 1. Ce ofera medierea? Alegerea medierii duce la posibilitatea identificarii unei solutii ce satisface interesele tuturor partilor si prezinta numeroase avantaje, în sensul ca : - Partile pot ajunge la solutii care sa raspunda nevoilor lor, participând nemijlocit si având deplina putere de decizie asupra finalitatii demersului întreprins în cadrul medierii; - Partile pot negocia obtinerea unei solutii convenabile pentru toti cei implicati, afectati sau interesati în conflict; - Se evita cheltuielile de judecata, respectiv taxele de timbru, onorariile expertilor, etc.

Nume: AVOCAT ANGHELUS ION GABRIEL
AVOCATI SI MAGISTRATI - punct de vedere
„Anchetatorul si magistratul trebuie sa fie profesionisti de buna credinta";Cum se concretizeaza aceste elemente in activitatea anchetatorului si magistratului, (…) pornind de la datele pe care le furnizeaza practica anchetei si a instantelor penale :1.- INTENTIA DREAPTA –subordonarea activitatilor autoritatilor judiciare obiectivului aflarii adevarului, respectarii legii si ordinei de drept, respingerea oricaror ingerinte in actul de justitie, solutionarea cauzelor judiciare numai pe probe certe;2.- DILIGENTA – circumscrierea eforturilor de solutionare a cauzelor judiciare in limitele admise de procedurile legale, evitarea abuzurilor de orice fel;3.- LICEITATEA – utilizarea in ancheta judiciara numai a procedurilor admise de legislatia penala si procedura civila, respectarea garantiilor procesuale, a prezumtiei de nevinovatie si a dreptului la aparare, precum si a drepturilor omului stipulate in actele de drept international, fara nici un fel de discriminare;4.- ABTINEREA DE LA PRODUCEREA PREJUDICIILOR – observarea posibilelor vicii in activitatea de urmarire penala sau de judecata, sesizarea si inlaturarea acestora, receptivitate la cererile apararii fata de posibilele prejudicii.>(vezi in „Psihologie judiciara",Ed. Sansa SRL,Bucuresti 1992-N.Mitrofan,T.B.Butoi,V.Zdrenghea).Singurul „antidot" recomandabil este reprezentat de o "formula foarte veche de alchimie juridica" pe care societatea moderna se straduieste din rasputeri sa o impuna in practica cotidiana :" JUS – LEX – BONA FIDES-."Atitudini si mentalitati.!(...)Ori,in practica romaneasca se demonstreaza permanent ca in anumite circumstante „ingredientul „ fundamental al acestei formule (honestum-bona fides) devine extrem de " volatil" in raport cu celelalte doua (jus, lex).Societatea nu poate cere moralitate si buna credinta daca nu este capabila sa o cultive si sa o ocroteasca.>*(citat din Deontica Bona fides)

Punct de vedere "subiectiv"
Principalul motiv pentru care public acest material, este acela de a informa și proteja în egală măsură, majoritatea cetațenilor Români, mai precis pe cei care nu au relații sus puse și bani pentru a-și cumpăra dreptatea garantată de Constituția României. Materialul probaroriu postat pe http://www.justitia.3x.ro/ este cea mai elocventă dovadă, incotestabilă dat fiind faptul că sunt acte oficiale, autentice adresate-emise de autoritațile din România, care dovedesc vulnerabilitatea cetațenilor de rând în relația cu autoritățile pe de o parte, iar pe de alta, lipsa de scrupule și ignorarea celor mai elementare norme în materie penala de către autoritățile judiciare și nu în cele din urmă, a susținătorilor acestora, care, cel puțin în cauza subsemnatului s-au dovedit a fi refracrari. ”Raiul criminalilor legitimați în drept penal” la care făceam referire intitulându-mi materialul, se întinde de la instituțiile provinciale din cadrul Ministerului de Interne și al Justiției, la nivel de conducere a celor două Ministere, de la membrii si reprezentanții Guvernului României și până la funcționarii Palatului Cotroceni si Președintele României, inclusiv. Înainte de a vă invita să accesați http://www.justitia.3x.ro/ vă supun unui test de conștiință, rugându-vă să răsundeți măcar dumneavoastră înșivă: -dacă eu, tu, el, ei, ele nu vom avea responsabilitate civică, morală, profesională-(după caz) și curajul să îndreptăm degetul acuzator către cei care intrerpretază și aplică legea după bunul plac, câtă siguranță mai au cetațenii României și cum pot fi numiți acestia ”cetațeni ai unui stat de drept” în care (așa cum dovedesc cu probe certe), guvernează nedreptatea și necinstea, stat în care, principiile și valorile democratice sunt doar un vis frumos?

Sunday, July 03, 2005

Licitatii/lege/aplicare tipica

Uniunea Europeana nu permite contracte publice fara licitatie decit foarte greu. La noi licitatiile se faceau mai dificil. Intr-un punct de vedere oficial, Comisia Europeana ne bate obrazul. Uniunea Europeana confirma: contractele guvernamentale cu atribuire din sursa unica sint ilegale in Uniunea Europeana. Intrucit Romania nu este membru UE, nu este obligata sa aplice prevederile europene. Asta nu scuteste statul roman de orice responsabilitate. Raportul de tara de care depinde integrarea Romaniei va cuprinde aceste abateri la capitolul Concurenta. „Cotidianul“ a cerut o pozitie oficiala din partea Directoratul General Piata Interna si Servicii al Comisiei Europene: contractele publice cu achizitie dintr-o singura sursa fara licitatie contravin legilor concurentei din Europa?Este legal faptul ca statul roman a semnat contracte exclusive cu anumite companii in domenii in care exista societati concurente cel putin la fel de performante. In interiorul Uniunii Europene, regulile care guverneaza procedura de acordare a contractelor publice sint facute in baza legii achizitiilor publice, care prevede pentru anumite niveluri si principii ale Tratatului politici specifice. Este impotriva regulilor liberei concurente sa excluzi, ca stat, anumite companii din sistemul achizitiilor publice?In conformitate cu aceleasi principii si directive, toate autoritatile publice trebuie sa asigure un tratament nediscriminatoriu, egal, libera concurenta si transparenta tuturor contractelor publice. Este impotriva legilor concurentei sa nu organizezi o licitatie publica in aceste conditii?In anumite cazuri specifice, bine justificate, sint permise anumite exceptii de la regula. Cum ar fi in domeniul apararii, contractele declarate secrete sau care cer masuri de securitate specifice, acordate in baza unei acord international sau urmind procedura unei organizatii internationale. Utilizarea procedurii de negociere directa cu sau fara anunt public mai poate fi facuta doar in anumite circumstante specifice. La final, va amintim ca - cu exceptia cazurilor din UE – pentru proiectele finantate unde se aplica regulile de achizitie publica, Romania nu este legal obligata sa le aplice legile de achizitie ale UE. La acest moment, nerespectarea acestor legi va fi interpretata doar in contextul politic al procesului de pre-aderare la Uniunea Europeana. ...din presa Romaneasca