Wednesday, April 18, 2012

Modificarea Directivei nr. 96 din 2003 privind impozitarea produselor energetice şi a electricităţii, ce urmează fie dezbătută de PE, are ca obiectiv o economie cu emisii reduse de carbon şi eficace pe plan energetic.  Potrivit propunerii Comisiei Europene ce intră în dezbaterea Parlamentului, impozitele pe energie vor avea două componente: prima legată de emisiile de CO2, iar a doua - de conţinutul energetic. Astfel, va fi introdus un nivel minim de impozitare unic pentru emisiile de CO2, de 20 de euro/tonă în varianta CE şi de 12 euro/tonă în varianta PE, pentru toate sectoarele în care nu se aplică schema UE de comercializare a certificatelor de emisie. „Aceste sectoare, în special gospodăriile, transporturile, IMM-urile şi agricultura, vor face astfel obiectul unui impozit pe carbon”, se arată în Expunerea de motive pentru modificarea directivei.   Marea schimbare se înregistrează la impozitarea produselor energetice, care, în noua variantă, se va face în funcţie de cantitatea de energie degajată, ceea ce va recompensa eficienţa energetică. Nivelul minim de impozitare va varia de la 1 euro/GJ (n.r. – J, joule, unitate de măsură a energiei) pentru gaze naturale şi până la 9,6 euro/GJ pentru alte produse energetice.
Agricultura va beneficia în continuare de impozite reduse, dar va trebui ţină seama de obiectivele de mediu. Statele membre vor avea libertatea de a-şi stabili propriile impozite peste limitele minime impuse de UE. Directiva revizuită ar trebui se aplice începând cu 2013.

No comments: