Tuesday, October 11, 2011

Contractul individual de munca

Incheierea contractului de munca intr-o forma benefica de ambele parti, avand in vedere viitorul muncii prestate, nu e un lucru simplu nici pentru angajator nici pentru salariati. Partile esentiale ale acestuia trebuie cunoscute, intelese si consimtite total la momentul semnarii. Legea nr. 40/2011 privind Codul muncii aduce unele precizari noi. Principalul obiect al contractului individual de munca consta in prestarea muncii de catre salariat si plata acestei munci de catre angajator. Majoritatea cazurilor de suspendare a contractului individual de munca au, de altfel, in vedere neexecutarea obiectului contractului de munca. Calitatea de salariat poate continua, contractul poate fi socotit inca in fiinta, vechimea in munca poate curge in continuare, dar daca obiectul contractului nu se executa, contractul este suspendat. De exemplu, in cazul grevei, al concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 1 an, al absentelor nemotivate s.a.m.d. Se instituie obligatia incheierii contractului individual de munca in forma scrisa ca o cerinta ad validitatem (Legea nr 40/2011); contractul individual de munca cu durata determinata va putea fi incheiat pentru o perioada de pana la 36 de luni inclusiv (Legea nr 40/2011).

No comments: