Thursday, November 08, 2012


Experţii Comisiei Europene au început misiunea de evaluare a progreselor înregistrate de România la capitolul Justiţie în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare. Concluziile vor fi prezentate în raportul ce va fi dat publicităţii până la sfârşitul anului.
Evaluarea experţilor europeni are loc în perioada 7-9 noiembrie. Pe 19 octombrie, Ministerul Justiţiei preciza că în cadrul reuniunii Comisiei MCV au fost abordate liniile generale de răspuns al autorităţilor române la întrebările punctuale (chestionar) adresate de Comisia Europeană, pe 10 octombrie, întâlnirea fiind organizată în contextul pregătirii misiunii de evaluare a CE.
În raportul din 18 iulie, Comisia Europeană considera că, 'în viitor, România ar putea atinge obiectivele fixate în cadrul MCV cu condiţia să întreprindă acţiuni rapide pentru garantarea statului de drept, să păstreze direcţia stabilită şi să accelereze procesul de punere în aplicare a reformelor'. În acest scop, se preciza că sunt necesare demersuri juridice, dar şi un angajament politic.
Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV) a fost stabilit de executivul comunitar în decembrie 2006, pentru a sprijini România în vederea depăşirii deficienţelor în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei.

No comments: